Brink Multimedia

PHP 7.3 overgezet naar PHP 7.4

U had het mogelijk al gelezen in de nieuwsbrief die we vandaag hebben uitgestuurd. We zouden overstappen naar een nieuwe versie PHP. De huidige sites die bij Brink Hosting draaiden nog op versie PHP 7.3.  We hebben na het uitsturen van de nieuwsbrief meteen actie ondernomen en deze versie geupdate naar Versie 7.4. Rond de helft van het jaar 2021 zullen we hoogstwaarschijnlijk overstappen naar PHP 8.

De grote voordelen van deze overstap zijn als volgt:
Betere beveiliging
Snellere afhandeling van taken en opdrachten, waardoor de site sneller wordt
Meer mogelijkheden aan functionaliteit